บริษัทของเรา

บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องวงจรปิดและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจริยะ

เราให้บริการออกแบบ วางระบบ, ติดตั้ง, ให้คำปรึกษา พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ผู้เชียวชาญของเราทำการพัฒนาระบบประมวลผลและเทคโนโลยี AI เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับการบริการให้กับหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทเอกชนทุกรูปแบบ

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ และประมวลผลภาพในประเทศไทย

พันธกิจของเรา

แก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และประมวลผลภาพที่ทันสมัย

ทีมงานของเรา

img-patcharee-basu

Patcharee Basu
พัชรี บาซู

Managing Director

img-dr-mongkol-ekpanyapong

Mongkol Ekpanyapong
ดร. มงคล เอกปัญญาพงศ์

Principle Engineering Consultant

img-prof-matthew-dailey

Matthew Dailey
ดร. แมททิว เดลีย์

Principle Scientific Consultant

img-jednipat-moonrinta

Jednipat Moonrinta
เจตนิพัทธ์ มูลรินต๊ะ

Engineering Consultant

img-somphop-limsoontrakul

Somphop Limsoonthrakul
สมภพ ลิ้มสุนทรากูล

Engineering Consultant

img-natiratiti-tina-rodvong

Nanthira Tina Rodvong
นัณฐิรา ทีนา รอดวงษ์

Business Development manager

img-jalinee-thapiang

Jalinee Thapiang
จาลิณี ถาเปียง

Business Analyst