Customized Video Analytics

นวัตกรรมแห่งอนาคต พลิกโฉมระบบ CCTV

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีการประมวลภาพและวิดีโอ (Image processing, Deep learning, Machine learning) เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจราจรที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่างๆเพื่อจับภาพของผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร สนามบินที่ใช้กล้องตรวจจับใบหน้าของผู้โดยสารเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าที่ใช้ระบบ Video Analytics ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

เพิ่มขีดความสามารถให้กล้องวงจรปิด

บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ Video Analytics ร่วมกับกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียด และการติดตั้งที่เหมาะสมได้ เรามีซอฟต์แวร์หลายประเภทแบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่น ระบบตรวจสอบภาพวิดีโอและแจ้งเตือนแบบ real time ระบบตรวจจับใบหน้าของบุคคล วัตถุ หรือยานพาหนะ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้คุณวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับแต่งฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่างอิสระ

ไม่ว่าคุณต้องการใช้ระบบ Video Analytics ในการเก็บข้อมูลของบุคคลหรือยานพาหนะ บันทึกสถิติต่างๆ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า หรือยกระดับความปลอดภัยในหน่วยงาน บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ สามารถปรับแต่งระบบที่เรามีอยู่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด